בימים אלו אנו שוקדים על פיתוח אתר, אשר יהווה סביבת לימוד ועיון בתחומים שונים ( דף היומי, משניות, פרשת השבוע, תהילים...)
הגישה לאתר זה תתאפשר באמצעות תקשורת מיוחדת על ידי חיוג ישיר אליו , מבלי להכנס לרשת האינטרנט כלל .
כלי תקשורת זה יאפשר גם להשתמש בדואר אלקטרוני ללא כל כניסה לאינטרנט

אנו מציגים בפניכם בשלב זה תוכן ייחודי ונדיר, חברותא לגמרא ולתוספות למסכת ביצה , חברותא לפרק " העור והרוטב , מסכת חולין" וחברותא למשניות , מסכת נגעים, לעיון או להורדה דפי  חברותא בפורמט PDF

בשעה טובה, יצא לאור

מסכת ביצה , הפרק הראשון עם באור התוספות

בתרומתם הנדיבה של משפחת סקידעל
שיחיו ניו-יורק, לזכר נשמת אמםמסכת ביצה, פרק ביצה.
ביאורי התוספות למסכת ביצה.


חלק 1

חלק 2

חלק 3

חלק 4

חלק 5

חלק 6

חלק 7

חלק 8

חלק 9

חלק 10

חלק 10

חלק 10

חלק 10

חלק 10

חלק 10

חלק 10

תוספות לבבא קמא

חלק 1

חלק 2

חלק 3

חלק 4

חלק 5

חלק 6

חלק 7

חלק 8

חלק 9

חלק 10

חלק 10

חלק 10

חלק 10

חלק 10

חלק 10

 
 
 
חלק 1
חלק 2
חלק 3
חלק 4
חלק 5
חלק 6
חלק 7
חלק 8
חלק 9
חלק 10
חלק 11האתר בחסות Fishman Associates
חברותא - הפצת תורה בישראל Email: chavruta@moreshet.co.il