"חברותא" הוא השם ליוזמה להפצת תורה בישראל על ידי הפעלת חשיבתו העצמית של האדם הלומד .

בשלב ראשון יצאה לאור סדרת הספרים על כל הש"ס, שפתחה את אפשרות הלימוד של הש"ס כולו לפני כל אדם בישראל בצורה בהירה ומענינת.

בשלב שני נערכת עתה מהדורה שניה, שנוספו בה ביאורים והערות רבות, ונערכו בה שיפורים לפי פניות לומדי החברותא, ועל פי עצותיהם והצעותיהם.

עתה פונים אנו לכל מי שחפץ ליטול חלק ביצירה התורנית, ולהיות שותף פעיל בהפצת תורה, להעלות על הכתב את רעיונותיו, חידושיו, קושיותיו או תירוציו, בכל נושא תורני, והם יקבלו ביטוי בכלים שמעמידה עתה מערכת חברותא לרשות הציבור.

השלב הראשון הוא היוזמות שהצגנו בפניכם להיות שותפים למבצע לימוד תורה בפורים וכתיבת קושיות ותירוצים להגדה של פסח.

בימים אלו אנו שוקדים על פיתוח אתר, המאפשר לכם להביע את רעיונותיכם וחידושיכם במגוון נושאים, לפי מדורים שונים ומגוונים (דף היומי, משניות, פרשת השבוע, תהילים...) . וכן להגיב על כל דברי התורה, בין בספרים המופיעים באתר, ובין בדברים שיופיעו על ידי משתתפי האתר. והכל, כדרך חברותא, המקשה ופורכת, והמציעה ראיה, או הסבר שונה, ונוסף.

אנו פועלים כרגע לבניית תקשורת מיוחדת שתאפשר להשתמש באתר על ידי חיוג ישר אליו, מבלי להכנס לרשת האינטרנט כלל.

כלי תקשורת זה יאפשר גם להשתמש בדואר אלקטרוני ללא כל כניסה לאינטרנט .

אנו משתדלים שהכלי הזה יהיה שימושי תוך זמן קצר!

הכלי השני, הוא הוצאת ספרים ובהם לקט נבחר מהדברים שיתפרסמו כאן.

והכלי השלישי הוא סדרת תקליטורים, ובהם יהיה גם לקט נבחר מדבריכם.

הסדרה של תקליטורים על כל הש"ס נמצאת עתה בשלבי הכנה לקראת תחילת המחזור הבא של הדף היומי, בעוד פחות משנה.

בסדרה זו נמצאים כל ספרי החברותא, ובנוסף יש בהם ספריה תורנית הכוללת את כל התנ"ך, כל הש"ס, הרמב"ם, טור, ושולחן ערוך. וכן כשלושת אלפים שעות שיעורים לשמיעה, בעברית או באנגלית או באידיש.

הינכם מוזמנים להיות שותפים להפצת תורה בקנה מידה עולמי, ובכך לזכות להיות בכלל "מזכי הרבים" בתורה!
דעתכם חשובה לנו
נשמח לשמוע את הארותכם והערותכם ליוזמה המתוארת לעיל.
כל פנייה תתקבל בברכה,
שם:
EMAIL:
תוכן:
   
 
חברותא - הפצת תורה בישראל Email: chavruta@moreshet.co.il